Privacy Policy

Integritetspolicy för personuppgifter

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS

IT-Express med tillhörande undersajter ägs av Geografiska Kartguiden HB och tar integritet på största allvar och använder uppgifter som kan identifiera enskilda individer (nedan Personuppgifter) endast i enlighet med denna policy.

Denna policy gäller för alla Geografiska Kartguiden HB. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och läsare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparant och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Det är vi också skyldiga till enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Syftet med denna information är att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i när du använder våra tjänster och prenumererar på våra tjänster.

VEM SOM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

När du anmäler dig till ett nyhetsbrev på IT-Express och använder våra webbplatser och appar är det Geografiska Kartguiden HB som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER 

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter du lämnar när du anmäler dig till en tjänst, eller uppdaterar dina uppgifter i samband med ett nyhetsbrev eller e-postutskick. Exempel på sådana personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, såsom, e-postadress, mobiltelefonnummer, leveransadress, önskat betalsätt.

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du läser nyheter på vår webbplats, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks- och trafikdata, kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies och används för att lära känna dig så att vi kan rikta relevanta erbjudanden och ge dig en individanpassad upplevelse när du använder våra tjänster. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig.

Vid behov kan vi också komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register eller publika upplysningstjänster såsom SPAR och Bolagsverket.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte kan erbjuda dig de tjänster som ingår i vårt erbjudande. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande. Vi kommer också att vara tydliga när leveransen av en viss tjänst kräver ditt samtycke.

VILKA VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster för att uppfylla det avtal där du ingår som part. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om.

Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

DINA RÄTTIGHETER
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 

 

Ändamål

Laglig grund

För att hantera din kundprofil behandlar vi personuppgifter för olika ändamål

Skapa och administrera dina beställda nyhetsbrev eller andra beställda tjänster

Följa orderhistorik

Hantera historik t.ex. om betalsätt

För att fullgöra avtal i vilket du är part
För att fullgöra dina beställningar av tjänster

Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på din kundprofil

För att fullgöra avtal i vilket du är part
För att genomföra profilering

Genom att analysera ditt beteende på våra webbplatser och appar kan vi komma att skicka dig riktad information och marknadsföring via olika digitala kontaktkanaler exempelvis sms, push-notiser, sociala medier

Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling
För att kunna ge en relevant & personlig användarupplevelse på våra webbplatser

Ge prenumeranter och besökare ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta nyheter

Relevanta rekommendationer

Erbjudanden du troligen kommer att gilla baserat på vad andra som liknar dig gjort eller vad du visat intresse för

Intresseavvägning varvid det ligger i vårt intresse att ge en hög använda upplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att de vi kommunicerar uppfattas som relevant
 

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Kommunicera med dig som användare av våra tjänster och besvara frågor

Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)

 

 

För att fullgöra avtal i vilket du är part.

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support till våra användare och prenumeranter

 

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning

Vi använder också dina ev. köp eller transaktioner för vår bokföring och redovisning

 

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

 

SÄRSKILT OM SAMTYCKE FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING
Under förutsättning att du gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att via olika digitala kontaktytor löpande skicka och publicera information och marknadsföring baserat på profilering av de personuppgifter vi har om dig. Flera av de erbjudandena kommer att vara anpassade till hur du använt vår tjänst och våra kanaler.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år.

DINA RÄTTIGHETER
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen. Här kan du läsa mer om dina rättigheter

VEM DU KONTAKTAR
Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta kundservice via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Det går även bra att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Geografiska Kartguidem HB
Sagogången 39
422 45 Hisings Backa
Email: info@itexpress.se
Telefonnummer: 031-922 315